【SME180】科技券常見 7 問 7 答

【SME180】科技券常見 7 問 7 答

升級轉型過程中,中小企最缺乏嘅當然唔係愛,係錢呀!所以中小企應該要善用政府資源,最常被忽略嘅資源,就是「科技券」。 政府科技券計劃於 2016 年 11 月先導形式出台,原本旨在資助本地中小企使用科技服務和方案,以提高生產力或升級轉型。政府於 2018 年初更放寬申請資格,本港有實質業務運作可以少於 1 年,涵蓋所有企業規模(上市企業除外),而非只限於中小企。...